onsdag, augusti 16

Vecka 33, Veckans möten samt gårdagens jobb-uppgörelse i Alliansen.

God dag!

Denna vecka består av Planering- och Ekonomiutskott, Kommunstyrelsemöte, Centerkretsstyrelsemöte och Centerpartiets distriktstyrelsemöte.

På Planering- och Ekonomiutskottet i går så hade vi några detaljplaneärenden. Det är bra att förvaltningen jobbar på med att minska krisen inom bostadsförsörjning. Det behöver jobbas med att få fram mer bostäder innan bostadsbristen blir alltför stor. Vi hade också ett ärende med omedelbar justering som kom upp på dagens Kommunstyrelsemöte. Det är beslutet om att upprätta ett nytt stödboende för ensamkommande flyktingbarn. Ett mycket viktigt beslut som borde tagits tidigare. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet att skaffa bostäder till de som kan bo på detta stödboende. Beslutet kan också medföra att något av våra nuvarande EKB kan göras om för att användas till bostäder.

På dagens Kommunstyrelsemöte togs också beslut utifrån vad förvaltningen kommit fram till i och med utredningen om vuxenutbildningen. Flera bra punkter, mycket bra arbete av förvaltningen. Men som sagt så yrkade jag på ytterligare en punkt. Jag vill att kommunen skall starta och utveckla lärlingsutbildning inom byggprogram med inriktning trä från och med vårterminen 2018. Det vill tyvärr inte den styrande majoriteten. Jag anser att det behövs mer lärlingsutbildningar och jag anser att vi i Åtvidaberg har precis rätt förutsättningar för att starta detta och bli en drivande aktör inom vår region inom Bygg. Arbetsmarknadens behov är stort och på vårt Facetten drivs idag ett mycket framgångsrikt byggprogram med inriktning trä. Det pratas om att det skall samverkas regionalt men då menar jag att det är hos oss i Åtvidaberg som förutsättningarna finns. Då är det rätt läge att satsa.


På mötet med Centerkretsen i Åtvidaberg så beslutade vi om flera kommande aktiviteter som vi skall ha för medlemmarna i höst. Det är också hög tid att nominera till Centerpartiets lista inför Kommunfullmäktige i valet 2018. Sista datum för alla att nominera sina kandidater är 30 september. Medlem som icke medlem är välkommen att både nominera någon annan eller sig själv. Man kan bli medlem i Centerpartiet efter att man har blivit nominerad. Så ta nu chansen alla att höra av er till någon av oss i kretsstyrelsen med dina nomineringar, tex till mig på följande mail joakim.magnusson@centerpartiet.se. Efter att vi samlat in alla namn och kollat så att alla ställer upp och är medlemmar så kommer vi ha en medlemsomröstning under november-december för att senare fastställa listan på vårt årsmöte i februari 2018.


I morgon torsdag har jag distriktstyrelsemöte. I samband med det mötet så skall listkommittén för Centerpartiets Riksdags- samt Regionfullmäktigelistor vara på plats och börja intervjua oss som har blivit nominerade att stå på någon eller båda av dessa listor.


Igår gick Alliansen ut med att man är överens om en enklare anställning, inträdesjobb, för dem som i dag har svårt att få jobb. Med inträdesjobb görs det möjligt att anställa nyanlända och unga utan gymnasieexamen till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. En del av arbetstiden går åt till utbildning eller att lära sig jobbet. För den delen av arbetstiden utgår inte lön. Vi slopar dessutom arbetsgivaravgifterna under de tre år anställningsformen gäller.
Vilken typ av utbildning kan det gälla för? Jo, det beror på den anställdes förutsättningar och vilket jobb det handlar om. Det kan både vara att lära sig på jobbet eller annan utbildning på arbetsplatsen. Det kommer vara frivilligt och lösas från fall till fall. Det är viktigt att arbetsgivaren upplever det som enkelt och faktiskt anställer personen, utan att vi lägger ytterligare krav.
Nej. Det här innebär inte att Alliansen vill lagstifta om lönenivåer. De kommer fortsätta sättas av arbetsmarknadens parter. Det vi vill göra är att låta fler människor gå från att leva på låga bidrag och vara beroende av andra till ett jobb, en lön och en egen försörjning.

Ett mycket bra förlag anser också jag, som om det införs kan leda till så mycket som 25000-40000 nya jobb.
Bra där! Alliansen levererar!

torsdag, augusti 10

Vecka 32, ÖstgötaCenterns Riksdagslista och lista till Regionfullmäktige

God dag!

Hoppas ni alla har haft en trevlig sommar.

Nu efter en sommar utan politiska möten i kommunen så är det dags att börja igen.

I måndags så hade vi beredning inför Kommunstyrelsen. Så här efter sommaruppehåll är det rätt så få ärenden men några av stor vikt. På Barn-och Utbildningsutskottet innan sommaren hade vi ett beslutsärende som grundar sig i gymnasieutredningen. Där vill jag gå ett steg längre än majoriteten. Jag vill att det även inom "Byggarbetare trä" skall startas upp en lärlingsutbildning till våren 2018. Mer om detta i nästa vecka då ärendet tas på Kommunstyrelsen.


Vi i Centerpartiet har haft nominering till våra kommande listor för valet till Riksdag och Regionfullmäktige.
Jag är en av de som blivit nominerad. Det är en ära att få vara en del av Centerpartiet men det är en ännu större ära att få vara en representant för partiet och att vara förtroendevald. Jag tackar så klart JA.

Det här är vad jag brinner för och vad mitt fokus kommer att ligga på.

För mig är Centerpartiet det parti som mest står upp för allas lika rätt och värde vem man än är eller var man än bor.
Jag är med i partiet för att jag anser detta vara en självklarhet.

Jag tror att de flesta vill kunna påverka sitt liv själva, med hjälp av de beslut som individen själv tar. Jag vill att så många beslut som möjligt skall ligga hos den enskilda individen. För mig handlar detta om lika möjligheter för alla. Alla skall ha möjlighet att forma sitt eget liv!

Jag vill ha ett hållbart och grönt samhälle. Bruka utan att förbruka. Det gäller att använda jordens resurser på rätt sätt. Jorden skall vara ett hem även för kommande generationer att njuta av och må bra av. Självklart skall vi ha en tillväxt, men det skall vara med miljömedvetna val. Vi skall stimulera till miljömedvetenhet så enträget att det skall bli en större vana än vad det är nu. Hellre morot än piska.

Hela landet skall utvecklas och vara frodande. Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska man ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. Likvärdiga möjligheter innebär en bra skola, tillgång till mobiltelefoni och bredband, drivmedel, livsmedel, offentlig service, kommunikationer, kultur och natur. Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken behöver därför utformas efter hur förutsättningarna och utmaningarna ser olika ut i olika delar av landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling.

Inom kort så skall det hållas en medlemsomröstning i partiet och därefter skall listorna sedan fastställas på en stämma. Det finns så oerhört många duktiga och kompetenta Centerpartister som är nominerade att stå på dessa båda listor så jag är som sagt hedrad över att vara en del av detta. Inte desto mindre vill jag få chansen att representera Centerpartiet för att kunna påverka och bidra till en "Närodlad" politik som gynnar hela landet.

onsdag, juni 14

Vecka 24, Kommunfullmäktige, Barn- och Utbildning mm

God dag!

Denna vecka har mina politiska möten varit, Planering- och Ekonomiutskott, Barn- och Utbildningsutskott samt Kommunfullmäktige.


På tisdagens Planering- och Ekonomiutskott fick vi information om läget inför sommaren samt hur den ekonomiska prognosen ser ut för året. För övrigt var det få ärenden. Den nuvarande prognosen visar på att kommunen kan göra ett positivt resultat på några miljoner. Vi är knappt halvvägs in på året och mycket kan hända, åt båda håll, det gäller som alltid att prioritera rätt saker. På grund av lite personaländringar så kan planarbetet ta lite längre tid än vanligt. Det är synd tycker jag då vi är i en situation där det är av stor vikt att få fram detaljplaner samt att göra allt för att underlätta för mer byggnation. Men det är fullt förståligt att så blir det vid personaländringar, innan kapaciteten ökar igen.


På dagens Barn- och Utbildningsutskott så hade vi lite informationer samt ett par ärenden. Jag gläds över att gymnasiebehörigheten för Åk 9 har ökat och ligger på för oss en normal nivå. Ett mycket bra arbete av alla elever och pedagoger. Jag gläds också över att förtroendet för våra förskolor är så stort bland föräldrarna. För övrigt så måste samhället i stort jobba mer med kompetensförsörjning! Det börjar bli för många yrken som det saknas personal i. Skolan är en bransch. Mer av Centerpartiets politik behöver synas och tas i bruk för att vi inte skall få en alltför omfattande kris gällande kompetensförsörjning.

Ett ärende på dagens utskott handlade om "Utredning Vuxenutbildning". Mycket bra saker kommer av den utredningen. Men jag vill gå längre på ett område. Jag vill att kommunen skall starta och utveckla lärlingsutbildning inom byggprogram med inriktning trä från och med vårterminen 2018. Det vill tyvärr inte den styrande majoriteten. Jag anser att det behövs mer lärlingsutbildningar och jag anser att vi i Åtvidaberg har precis rätt förutsättningar för att starta detta och bli en drivande aktör inom vår region inom Bygg. Lite osäker är jag dock på tiden om det kan ske just nu men jag är övertygad om att gör vi det nu så blir det till sist bra. Bättre att vara aktiv än sitta still i båten och bara bli översköljd när kompetensbristen blir för stor.


På dagens Kommunfullmäktige var det flera valärenden eftersom (M) måste sätta in lite nya personer, annars var det ett fåtal övriga ärenden.


Nu har jag inga fler utskottsmöten eller liknande innan sommaren. Förutom något enstaka planerat möte inom politiken så kommer jag nu vara mer på mitt andra arbete under några veckor. Sen tar jag semester. Jag hoppas på en riktigt fin semester med mycket tid med nära och kära. En del åkande blir det så klart men för övrigt är det så skönt att bara vara hemma i huset. Jag kan komma att skriva något enstaka blogginlägg under sommaren annars så återkommer jag med bloggen vecka 32.


Jag önskar er alla en Trevlig Sommar.

onsdag, juni 7

Vecka 23, Kommunstyrelsen mm

God dag!

Denna vecka har jag i måndags haft mitt möte med oppositionen samt styrelsemöte med Centerpartiet i Åtvidaberg.

I dag onsdag har vi i eftermiddag Kommunstyrelsemöte.

På Kommunstyrelsen idag har vi Tertialrapporten för 2017, som visar på en prognos för 2017 med ett resultat över budget med cirka 7 Mkr. Det enbart genom ökade intäkter. Kostnaderna för förvaltningarna ligger fortfarande som budgeterat. Men för att vi skall nå dit krävs det hårt arbete och målmedvetenhet då läget är tufft i flera förvaltningar.
Vi skall ta beslut att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att kommunen skall bygga en ny bostad med särskild service för personer enligt LSS. Viktigt att så nu sker då behovet har varit stort under en längre tid. Detta är en investering kring 17 Mkr.
Vi skall också ta beslut på att avsätta 75 Tkr samt 200 Tkr till de kommunala badplatserna i Fröjerum och Hannäs-Kvarnvik/Holmbo. Detta är en investering och pengarna ryms inom de 500 Tkr som finns för landsbygdsutveckling sen tidigare år. Det är på tiden att dessa avsatta pengar används. Behovet av en post i investeringsbudgeten för landsbygdsutveckling behövs och det kommer vi självklart att arbeta för.
För övrigt så skall vi besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan över Norrby i Grebo.


Centerpartiet växer så det knakar. Både gällande intresset för att bli medlem som opinionssiffror. Det återstår ett hårt arbete fram till valet och vill du vara med att påverka så är det nu du skall bli medlem. Centerpartiet är ett rakryggat parti som står fast när det blåser både från höger och vänster. Vi har också Sveriges populäraste partiledare. Just nu håller vi i Centerpartiet i Åtvidaberg på att arbeta fram vårt nya handlingsprogram som skall gälla för kommande mandatperiod. Ett mycket roligt arbete där vi senare på kretsårsstämman 2018 skall slå fast vår riktning. Medlemskap i Centerpartiet ger väldigt mycket. Det ges möjlighet att påverka politiken. både på lokalt plan och nationellt. Centerpartiet är ett utpräglat gräsrotsparti och till skillnad från vissa andra partier i svensk politik kan en medlem i Centerpartiet göra sig hörd genom egna motioner till stämman och medlemsinitiativ till distrikts- eller partistyrelse. Det erbjuds också många intressanta utbildningar, seminarier och andra träffar för medlemmar och så får man ju träffa så otroligt många härliga människor. Vi Centerpartister vet hur man umgås!

Bli medlem nu: Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.
eller så hör du av dig till närmsta Centerpartist och frågar hur man gör.

torsdag, juni 1

Vecka 21 och 22. Kommunfullmäktige mm

God dag!

I förra veckan så hade jag inga planerade möten inom politiken. Eftersom det var en lång helg så var familjen åt Legoland och därmed så blev det inget blogginlägg. För er som vill få en glimt av Legoland så hänvisar jag till ett par bilder på Facebook.

Denna vecka är och har det varit desto fler möten.
I måndags hade vi beredning inför nästa veckas kommunstyrelsemöte. Där går vi igenom aktuella ärenden och pratar om vilka som kräver mer information mm.

I tisdags hade jag ett möte angående våra EKB och Stödboende för att uppdatera mig om det aktuella läget.

Jag var också på ett möte i Västerviks tillsammans med Västerviks kommun och Valdemarsviks kommun. Det var ett dialogmöte där vi diskuterade för oss tre kommuner aktuella frågor såsom infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv, digital utveckling samt räddningstjänst och säkerhet på olika sätt. Vi har många likheter och i många av dessa frågor så strävar vi åt samma håll. Till exempel är RV35, E22 och Tjustbanan av stor vikt. En mer länsöverskridande kollektivtrafik är också att föredra. Vi ser också positivt på all typ av samverkan för att tillgången till fiber skall öka i våra kommuners gränstrakter. Gällande näringslivet behövs det mer nätverkande mellan oss kommuner.


I onsdags var det Kommunfullmäktige. Årsredovisningen 2016 för kommunen samt en av Vänsterpartiet inlämnad motion var två ärenden som var på agendan.

Här ser ni lite av det som jag pratade om gällande Årsredovisningen:

"Jag börjar med att belysa ett problem som det står om i årsredovisningen.

Bostadsförsörjning.

Vi har som så många kommuner bostadsbrist. Därför måste vi jobba aktivt och ta tillvara på alla de möjligheter som ges för att få till nya bostäder i kommunen. Det arbetas med olika lösningar men jag anser att det måste läggas än mer fokus på att ordna bostäder.

Varför tar jag då upp detta? Jo, det är för att som så mycket annat så har en fungerande bostadsförsörjning, eller i vårt fall en icke fungerande bostadsförsörjning, stor påverkan för kommunens verksamhet och på kommunens ekonomiska resultat. Hade resultatet varit än bättre med en mer fungerande bostadsförsörjning? Möjligheten finns.

Vi måste medverka till fler bostäder för att inte få för höga kostnader när det gäller stödboenden, boende för anvisade, serviceboenden mm. Vad händer med förvaltningens framarbetade förslag om mer permanenta lägenhetsmoduler i till exempel ”Gjutarens Hage”?

Under 2016 lämnade vi i Centerpartiet in en motion om ”Gemensam marktilldelning”. Det är ett sätt att få mer byggnation som vi anser borde utredas av förvaltningen.
Jag undrar än en gång. Vad händer med vår motion?

Det råder större och större brist på personal i fler och fler yrken. Det är något som drabbar näringslivet, vår kommunala förvaltning och därmed vår ekonomi. Därför måste vi undanröja så många hinder som möjligt för en fungerande kompetensförsörjning. Däri ingår det att ha en fungerande bostadsförsörjning. För utan bostäder får vi svårt att rekrytera personal.
Vi behöver sätta mer fokus på att trygga vår kompetensförsörjning. Vi måste bryta utanförskapet, stoppa klyvningen, vi måste få de som står längst ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning.

Jag och Centerpartiet hoppas på mer möjligheter till lärlingsutbildning samt mycket större fokus på vuxenutbildning som leder till att fler kommer i arbete. Vi är mycket nöjda med att detta nu ses över.

Kommunen har gjort ett bra ekonomiskt resultat för 2016. Ett mycket bra ekonomiskt resultat. Överskottet består av ökade intäkter men till stor del också av höga statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn. Intäkter som än så länge inte renderat i lika stora kostnader. Ett hårt arbete återstår för att öka integrationen samt anpassa den kommunala verksamheten till nuvarande behov.

4 av 7 verksamhetsmässiga och personalmässiga mål uppnås 2016.
Är det tillräckligt?

Måluppfyllelsen inom förvaltningarna är på dryga 50 %. Är det tillräckligt?
Ekonomin för året har varit väldigt bra men har det gått ut över verksamheten. Tendensen finns eftersom ändå så liten del av de övriga målen uppfylls.

Ibland kan det vara små skillnader som gör att målen uppnås.
I vår, Centerpartiets, budget för 2016 yrkade vi på upprustning av lekpark i Falerum, vi sa nej till mer pengar för biblioteksflytten och vi ville sätta mer fokus på Barn- och Utbildning genom att öka deras ekonomiska ram.

Det är dessa skillnader som kan göra att kommunen hade gjort ett än bättre resultat för 2016, speciellt när det gäller målet om ”Stolthet och Gemensamt ansvar” som mäts genom medborgarundersökningen.

Med ökningen av ramen till Barn- och Utbildning menade vi att ökningen skulle kunna användas till att fler vuxna skall vistas och synas i grundskolans verksamheter. Genom den satsningen kunde det också gett ett mervärde i form av att vi kunde sökt mer stöd och på så sätt få mer för pengarna. Detta skulle kunnat öka våra elevers möjlighet att nå sina mål och att vi skulle fått en större ökning gällande behörighet till gymnasieskolan.

Mycket har varit bra men visst kunde det varit bättre.

Jag är stolt och glad över att kommunen nu har ett ”Hållbarhetsprogram” som inrymmer en del av det som vi har belyst med vår motion om ”Giftfri Vardag”.

Jag är också stolt över att kommunen har en ”Måltidspolicy”. I vår nya ”Måltidspolicy” står det mycket bra. Det står mycket i den som vi i Centerpartiet har tryckt på är viktigt för oss. Det står om närproducerat, svensk lagstiftning och antibiotika. Flera saker som vi har debatterat för och skrivit en skrivit motion om.
Dock är vi bara i början på resan mot mer Svensk, närodlad mat på tallriken och jag hoppas att Regionen/Länsstyrelsen framarbetade mål skall antas även i vår kommun.


Slutligen vill jag rikta ett stort tack till förvaltningen för ett bra utfört arbete för 2016."

Jag fick inget svar gällande vår motion eller lägenhetsmodulerna.


Gällande Vänsterpartiets motion om "Återskapande av kommunalt handikappråd och kommunalt pensionärsråd" så yrkade vi i Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna avslag på motionen. Svaret från förvaltningen lyder bland annat så här, "Vård- och Omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås, då förvaltningen istället föreslår att utveckla medborgardialogerna till ett modernt och inkluderande form av råd." Det beslutades också på kommunstyrelsen i maj om att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla detta råd.
Jag har den förhoppningen att detta nya form av råd kommer att fylla den funktionen som Vänsterpartiet är ute efter, men med det tillägget att det kommer vara mera inkluderande och innehålla fler kommunmedborgare som bär på olika erfarenheter och kommer ifrån olika delar av samhället. På så sätt tror och hoppas jag på ett bra informationsutbyte mellan alla i samhället var man än är i livet och vilka erfarenheter man än har.

Kommer inte förvaltningen med en typ av lösning som vi i Centerpartiet håller med om, då självklart kommer vi att säga det och verka för att få en bra medborgardialog.


Nu skall jag alldeles strax medverka på ett möte som vår Kostchef har kallat till. Det gäller en "Leverantörsdialog - öka andelen lokala råvaror inom offentlig gastronomi". Inbjudna är bland annat LRF, Östgötamat, närproducenter, inköpssamordnare med flera. Ett mycket bra initiativ av vår kostchef och jag gillar starkt det arbete som hon gör för att vi skall få mer närodlad mat.

onsdag, maj 17

Vecka 20, Barn- och Utbildningsutskott, Center-aktiviteter och Simhall.

God dag!

Denna vecka består av många möten.
I måndags hade vi styrelsemöte med föreningen Kopparsvanen, i tisdags hade vi i Centerpartiet möte med några representanter för "Åtvidabergs simhall ekonomiska förening", i dag har jag haft Barn- och Utbildningsutskott och WEB-utbildning internt i Centerpartiet, på torsdag är det Kommunsamråd med partiet och på fredag skall vi dela ut Länstidningen med en extra Centerbilaga.


Lite om veckans aktiviteter:
Igår var vi tre från Åtvidabergs Centerkrets som träffade två representanter för "Åtvidabergs simhall ekonomiska förening". Ett mycket givande möte där vi fick information om det rådande läget och hur långt de har kommit i sitt arbete med att vi i Åtvidabergs kommun återigen skall ha en simhall. Ett mycket inspirerande möte där det målades upp olika scenarier för simhallen och omkringliggande mark/fastighet. Det gäller att vi alla ser vilken samhällsnytta en simhall har för kommunen. Det blir spännande och följa föreningens arbete. Vi olika politiska partier måste också besluta om var vi står och vilken åsikt vi har. Arbetet pågår....


På dagens Barn- och Utbildningsutskott besökte vi den återigen öppnade förskoleavdelningen i Eksätter. Måste säga att det har skötts väldigt bra med tanke på snabbheten för det ökade behovet av förskoleplatser. Roligt att vi är en kommun som växer samt som får mer liv och rörelse. För övrigt har en utredning utförts gällande vuxenutbildningen. Beslut efter den utredningen kommer diskuteras och tas på nästa utskott.

Ikväll har jag varit på utbildning gällande kretsens web-sida. Ta för vana att gå in på den för att se och läsa om vår politik, nominering inför kommande val eller för att kontakta någon av oss. https://www.centerpartiet.se/lokal/ostergotland/atvidaberg/startsida.html


På fredag kommer vi vara några från Centerpartiet som står på stationen i Åtvidaberg och delar ut gratis upplagor av Länstidningen. Det roliga med detta är att den innehåller en egen Centerbilaga. En bilaga där vi i Centerpartiet i de olika kommunerna i Östergötland har intervjuats om några högaktuella ämnen. För oss i Åtvidaberg så är det undertecknad som blivit intervjuad och jag pratade om behovet av bostäder samt om landsbygd. Vi har ett stort behov av bostäder i kommunen och detta måste lösas, utan onödig fördröjning. Vi har skriande behov av enklare lägenheter till våra unga och äldre. Vi har behov av fler trygghetsboenden, då även utanför tätorten. Vi måste få fler bostäder dit individer kan flytta för vi har ett ökande behov av kompetens och personal både i kommunens verksamheter så som i det privata näringslivet. Nu börjar vi komma i det läget att hittar vi inte personal med rätt kompetens till näringslivet så tappar det sin attraktivitet och förmåga.

onsdag, maj 10

Vecka 19, RTÖG, Livsmedelsstrategi mm

God dag!

Igår hade vi Planering- och Ekonomiutskott samt ett extra styrelsemöte i föreningen Kopparsvanen. Ikväll skall jag på årsstämma med Leader Folkungaland.

På gårdagens Plan-Ek-Utskott hade vi besök av några av dem som arbetat fram Region Östergötlands samt Länsstyrelsens Livsmedelsstrategi. Ingen är gladare än jag att Regionfullmäktige nu har beslutat att anta Livsmedelsstrategin. Ett väldigt bra arbete som resulterat i en konkret och bra Livsmedelsstrategi. Det märks att Centerpartiet är med och styr i Regionen och visar hur verkstad skall gå till. Min förhoppning är att nu skall vi i Åtvidabergs kommun samt resterande kommuner anta målen och att strategin skall genomsyra alla beslut som berörs av strategin. Livsmedelsstrategin innehåller så mycket mer än att vi bara skall upphandla och äta mer svensk och närodlad mat. Att anta Livsmedelsstrategin är att visa att vi politiker på allvar ser livsmedelssektorn som en del av det svenska näringslivet. Det är en självklarhet för oss i Centerpartiet men det finns företrädare i många av de andra partierna som ej ser den kopplingen och det anser jag vara djupt olyckligt.

Vi behöver bli bättre både i den offentliga sektorn och privat att se fördelarna med att handla mer svenskt och närodlat. Gör vi det så stärker vi regionens utveckling, vi skapar arbetstillfällen i vårt närområde, vi blir ett än mer attraktivt turistlän, vi värnar vår biologiska mångfald, vi skapar en mer levande landsbygd som gör att det blir mer attraktivt att bo på landsbygden och vi får en mycket bättre livsmedelstrygghet.

Det är dags att de styrande i politiken i Åtvidaberg antar målen i Regionens Livsmedelsstrategi.


I fredags så var jag som sagt på Region Strategiskt Samråd.
Där presenterades vilka fokusområden som gäller för de olika samrådenen. Bra prioriterade arbetsområden tycker jag med bland annat fokus på kompetensförsörjning, regional planering och "nära vård" för att nämna några.
Vi fick också en dragning om Närtrafiken. Den är väldigt bra men som allt kan också den förbättras. Nu från 1 juni så skall den också kunna utnyttjas på söndagar. Närtrafiken är en bra möjlighet för den som bor där det saknas förutsättningar för "vanlig" kollektivtrafik. Det är som en extra service på de tider då det finns överkapacitet i systemet. Alltså när skolskjutsar ej går mm. Närtrafiken är bra för att stärka landsbygdens attraktivitet!


Gällande RTÖG så är jag väldigt glad och tillfreds med att ledningen och våra deltidsbrandmän nu har kommit så långt i samtalen att de vill återgå i tjänst. Jag var ej trygg med den framtagna nödlösningen så nu känns det mycket bättre. Hoppas det håller i sig och att vi i fortsättningen har en räddningstjänst som man kan lita på. Min känsla är att ledningen måste se mer till hela RTÖG, även se till oss mindre kommuner som är med och våra deltidsstationer. Det är för alla deltagande kommuners och hela RTÖGs bästa.